Сертификати

ISO
Система за управление на качеството, БДС EN ISO 9001:2008 Преглед на файл
ISO EN
Quality Management System, ISO 9001:2008 Преглед на файл
ISO 14001
Система за управление на околната среда, БДС EN ISO 14001:2005 Преглед на файл
ISO EN 14001
Environmental Management System, ISO 14001:2004 Преглед на файл