Информация за Вашата сигурност

В случай на авария съблюдавайте следните неща:

ПЪТИЩА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

При промишлен инцидент Командира на Аварийно-спасителната група незабавно оповестява личния състав на групата със сигнал "БЕДСТВИЕ" и информира оперативния дежурен на ОбС-Община Севлиево чрез

Тел.: 0675/3 96 112

Следете съобщенията и сигналите на РС ПБЗН с указания за поведението на населието или друга информация, ако е необходима такава.


ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ

На открито-сгънете влажни кърпи
Дразненето и оплакванията при дишане могат да се намалят, ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си.

Приберете се в затворени сгради и затворете прозорците, за да не проникват вредни газове.

Обаждайте се на тел. 112 само в случай на нужда от помощ.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за изложеното по-горе можете да получите от нас:

ПАРАЛЕЛ ЕAД
5400, гр. Севлиево
ул. “Стара планина” № 175
тел.: 0675 / 33 001