Стандартна полиуретанова пяна за допълнителен комфорт в дома

За да може да се  създаде комфорт на мебелите, пените, които препоръчваме да се използват са с по-високо обемно тегло – от 25кг/м3 до 40кг/м3. За фотьойли, седалки и канапета в много посещаеми заведения, препоръчваме пяна с обемно тегло 35 кг/м3.

 

плътност

твърдост при 40% деформация

Якост на опън

относително удължение

остатъчна деформация при 50% свиване

еластичност

 

kg/m³

N

kPa

%

%

%

толеранс

- / + 5%

- / + 15%

min

min

max

min

тест метод

ISO 845

ISO 2439, metod B

ISO 1798

ISO 1798

ISO 1856-A

ISO 8307

КОВАФОУМ N2530

25

115

80

120

6

40

КОВАФОУМ N2535

25

140

80

120

6

35

КОВАФОУМ N2540

25

150

80

120

6

35

КОВАФОУМ N2730

27

115

90

120

5

40

КОВАФОУМ N3030

30

115

90

110

5

40

КОВАФОУМ N3035

30

140

90

110

5

35

КОВАФОУМ N3040

30

160

90

100

5

35

КОВАФОУМ N3050

30

200

90

100

5

35

КОВАФОУМ N3535

35

140

90

110

5

42

КОВАФОУМ N3540

35

160

90

100

5

40

КОВАФОУМ N3545

35

180

90

100

5

40

КОВАФОУМ N3560

35

240

90

100

5

40

КОВАФОУМ N4035

40

140

90

100

4

45

КОВАФОУМ N4045

40

180

90

100

4

40

КОВАФОУМ N4050

40

200

90

100

4

40


Забележка: Посочените стойности са осреднени физико-механични характеристики. Фирмата си запазва правото за евентуална промяна на посочените стойности.


Препоръка: Да се пази от източници на огън.