Стандартна полиуретанова пени за комфорт в дома и градината

За всекидневния комфорт на нашите клиенти предлагаме широк набор от висококачествени материали - пяна с различна мекота и плътност за тапициране на столове и градинска мебел, които да отговорят на техните изисквания. Нашите продукти от тази категория са подходящи за изработка на неносещи детайли в меката мебел. Може да бъдат използвани и като спомагателен материал в обувната промишленост, при изделия за бита, за опаковки, уплътнения и други.

Полиуретанова пяна KOVAFOAM се произвежда на блокове, но фирмата предлага на своите клиенти и различни възможности за закупуване на желаната от тях стока – във вид на листи и профилирани детайли (включително и със сложен профил и по техни изисквания).

 

 

плътност

твърдост при 40% деформация

Якост на опън

относително удължение

остатъчна деформация при 50% свиване

еластичност

 

kg/m³

N

kPa

%

%

%

толеранс

- / + 5%

- / + 15%

min

min

max

min

тест метод

ISO 845

ISO 2439, metod B

ISO 1798

ISO 1798

ISO 1856-A

ISO 8307

КОВАФОУМ N1827

18

110

80

120

8

30

КОВАФОУМ N2030

20

115

80

110

7

35

КОВАФОУМ N2035

20

140

80

100

7

30

КОВАФОУМ N2130

21

115

80

110

7

35

КОВАФОУМ N2331

23

120

80

110

6

35

КОВАФОУМ N2530

25

115

80

120

6

40

КОВАФОУМ N2535

25

140

80

120

6

35

КОВАФОУМ N2540

25

150

80

120

6

35

Забележка: Посочените стойности са осреднени физико-механични характеристики. Фирмата си запазва правото за евентуална промяна на посочените стойности.


Препоръка: Да се пази от източници на огън.