Виско еластична трудногорима пяна

Виско еластична трудногорима пяна  с марка  KOVAFOAM  VISCO FR  е подходяща за направа на  възглавници, лускозни матраци и мека мебел за хотелско обзавеждане, за обществени сгради и помещения със  специални изисквания.

Качествата на тази марка пяна не се отличават от качествата на  KOVAFOAM VISCO, но технологията допълва използването на суровини, забавящи процеса на горене. Използваните химикали са съобразени  с изискванията, отговарящи на европейските стандарти за опазване здравето на хората.

Пяната отговаря на  изискванията Британския стандарт за горимост по BS 5852, part2.

 

плътност

твърдост при 40% деформация

Якост на опън

относително удължение

остатъчна деформация при 50% свиване

еластичност

 

kg/m³

N

kPa

%

%

%

толеранс

 - / + 5%

 - / + 15%

min

min

max

mах

тест метод

ISO 845

ISO 2439, metod B

ISO 1798

ISO 1798

ISO 1856-A

ISO 8307

КОВАФОУМ VISCO 5512 FR

55

50

50

60

8

15