За Kovafoam

"ПАРАЛЕЛ" ЕAД произважда пенополиуретан по най-съвременна технология, която не замърсява околната среда. Затвореният технологичен цикъл гарантира постоянно високо качеството на крайния продукт.

"ПАРАЛЕЛ" ЕAД разполага с отлично техническо оборудване на водещи производители, което дава възможност за максимално задоволяване изискванията на потребителите.


Екип от професионалисти - инженери и специалисти с дългогодишен опит работят отговорно и целеустремено, за да изведат компанията до водещи позиции на пазара на пенополиуретан не само в България, но и в Европа.

image Висококачествен пенополиуретан

image Отлично техническо оборудване

image Екип от квалифицирани професионалисти

 

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ, ИНОВАЦИИ

 

image 50 000 м2 производствена база

image Собствена лаборатория

image 100% комфорт и здраве

Осигуряването на висококачествени продукти за промишлеността е главна цел на Фабриката за производство на пенополиуретан. ПАРАЛЕЛ ЕАД отдава огромно значение на иновациите и технологичния напредък.

 

Различни екипи от висококвалифицирани специалисти интегрирано разработват и изследват нови продуктови линии с подобрени характеристики, които да задоволят в максимална степен от една страна нуждите на потребителите, осигурявайки им комфорт, удобство, издръжливост и уют, а от друга страна – да осигурят добавена стойност за нашите партньори.

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Устойчиво развитиеПАРАЛЕЛ ЕАД има за цел не само да произвежда висококачествени продукти, но и да постигне устойчиво развитие – балансирана добавена стойност и стабилен растеж в полза на своите клиенти и партньори.

Повишените изисквания към използването на полиуретанова пяна в предмети за дома, наложиха разрабоването на по-безопасни, трудногорими материали, които да отговорят на стандартите за запалимост и безопасност.

Опазването на околната среда е залегнало като основен принцип в развитието на производствените процеси на ПАРАЛЕЛ ЕАД. Ние сме фокусирали нашите усилия върху свеждане до минимум и дори елиминиране на неблагоприятното въздействие върху околната среда, използвайки технологии с минимален разход на електроенергия и редуциране на отпадъците и емисиите на въглероден двуокис.